تامین نیرو

مفتخریم که در بخش تامین نیروی کار در دریا یکی از بزرگترین شرکت های تامین کننده نیرو هستیم. با برقراری ارتباط گسترده با شرکت های تامین نیرو اعم از داخلی و خارجی در سراسر دنیا و همچنین با داشتن مجوزهای لازم و تجربه ی کافی در این زمینه خدمات شایانی را در این زمینه تا به حال داشتیم. در زمینه ی تامین نیروی انسانی، آمادگی لازم برای تعامل و شراکت در بازارهای جهانی و تامین نیروی متخصص دریانورد خارجی بر روی شناورهای داخلی را دارا می باشد.

تماس با ما 23 بازدید 16اردیبهشت 1394