کار پروژه ایی

شرکت دریای طلایی کیش افتخار دارد همزمان با توسعه و گسترش سکوهای نفتی در آستانه فعالیت و تلاش مستمر برخی از توانمندی های خود در عرصه های مختلف حمل و نقل پروژه ایی کالا اعلام نمایند. این شرکت با در اختیار داشتن استانداردهای روز و بکارگیری کادرهای مجرب، توان انجام تمامی کارهای پروژه ایی را دارا می باشد. اعتماد و اطمینان سازمان های بزرگ تجاری اقتصادی به این شرکت معتبر ایرانی است کالای شما را در حمل پروژه ایی تصمین می کند. این شرکت با برخورداری از ناوگان عظیم و امکانات جامع لجستیک و پشتیبانی فنی موثر کادر مجرب و دلسوز اعتماد و اطمینان بسیاری از سازمان ها و مراکز عمده صاحبان کالاهای دولتی و خصوصی در ایران به خود جلب نموده است.
حمل بارهای پروژه ایی توسط کشتی های یخچالی: (REEFER SHIP)
جهت حمل کالا هایی همچون میوه، گوشت و مواد غذایی فاسد شدنی استفاده می گردد.دارای انبار هایی با سردخانه های مخصوص و با برودت های متفاوت ، متناسب با مواد فاسد شدنی می باشند.بنادری که کشتی های یخچالی به آنها تردد می نمایند باید امکانات ساحلی لازم را داشته باشند.با ورود کشتیهای کانتینری که قابلیت حمل کانتینر یخچالی را دارند تمایل بازار به سمت این کشتیها جذب شده و نزول بیشتر بازار کشتیهای یخچالی را باعث می شوند. در حال حاضر هیچگونه سفارشی جهت ساخت کشتیهای جدید از این دست وجود ندارد.
شرکت تعاونی چابهاران آمادگی خود را در زمینه انجام کلیه کارهای پروژهایی از قبیل
1- پروژه های آب رسان
2-پروژه های سوخت رسان
3-سکو های نفتی

تماس با ما 23 بازدید 16اردیبهشت 1394