اسامی پذیرفته شدگان :

افراد زیر در تاریخ 5 تیر 97 لغایت 6 تیر 97 میبایست در محل آموزشگاه به منظور ثبت نام حضور یابند

محمدرضا روشن دل نداف کد ملی:2003310371
کدپیگیری:741934242110239
مهندس سوم
سجاد جابری کد ملی:2420204794
کدپیگیری:851935431277039
مهندس سوم


اسامی پذیرفته شدگان بورسیه آموزشی افسر دوم:

افراد زیر در تاریخ 5 تیر 97 لغایت 6 تیر 97 میبایست در محل آموزشگاه به منظور ثبت نام حضور یابند

ابرهیم کریمی عمله کد ملی:2440320765
کدپیگیری:731955755951519
مسعود سلطانی تیرانی کد ملی:1292101792
کدپیگیری:541911986430799
سید فرخ پژوح کد ملی:2980075965
کدپیگیری:401932296981359
ناصر انصاری کد ملی:2392232822
کدپیگیری:781957600819919
سید محمد حسینی طالعی کد ملی:2150185865
کدپیگیری:171954115298219
امین خوانساری کد ملی:1740188187
کدپیگیری:نقص پرونده فاقد پرینت سامانه اعلام نتایج
وحید قوی هیکل کد ملی:0829812288
کدپیگیری:371945775889199
کاظم کریمی کد ملی:1150124776
کدپیگیری:فاقد پرینت سامانه اعلام نتایج
رضا تقی زاده کد ملی:0012628972
کدپیگیری:نقص پرونده فاقد پرینت سامانه اعلام نتایج
کامران نوری کد ملی:2080084593
کدپیگیری:161920306487079
جعفر جعفری کد ملی:2130126448
کدپیگیری:971921482088759
آرمین صادقی پور2300746522
کدپیگیری:351958590923079

اسامی پذیرفته شدگان افسر دوم مازاد ظرفیت

افراد زیر در تاریخ 5 تیر 97 لغایت 6 تیر 97 میبایست در محل آموزشگاه به منظور ثبت نام حضور یابند

ایمان مهرابی کد ملی:0653176694
کدپیگیری:841952061285879
مهرداد عباسی کد ملی:2460081918
کدپیگیری:901953887112519
ابراهیم اسماعیلی کد ملی:1582209812
کدپیگیری:501923355755919
عباس نیکبخت کد ملی:4133172922
کدپیگیری:821942945167279
مرتضی رفیع پور اربوکلایه کد ملی:2710044870
کدپیگیری:581947824808159
امیر علی دوست کد ملی:0704023520
کدپیگیری:821935119198639
علیرضا بابائی کد ملی:3839958751
کدپیگیری:351923908700399
حسین علی محمدی کد ملی:3359285573
کدپیگیری:811925638072679
سید دانیال میر ابوالفضلی ایورق کد ملی:2150235072
271973814167399کدپیگیری:
مهران رییسی کد ملی: 3031884752
کدپیگیری:101949516676879
جواد سعیدی ینکی کند کد ملی:1689978473
کدپیگیری:341971900843279
افراد زیر در تاریخ 9 تیر 97 لغایت 10 تیر 97 میبایست در محل آموزشگاه به منظور ثبت نام حضور یابند

اسامی پذیرفته شدگان بورسیه آموزشی مهندس سوم
سینا رضایی منش کد ملی:0011 843470
کدپیگیری:نقص پرونده فاقد عکس و پرینت سامانه
علمدار خاتمی جو کد ملی:2301296881
کدپیگیری:نقص پرونده فاقد پرینت سامانه اعلام نتایج
ابراهیم کیا کد ملی:2240007291
کدپیگیری:781964571725439
امیر حسین قراگزلو کد ملی:3875496167
کدپیگیری:211935065113919
رضاصلاح الدین کد ملی:1680000306
کدپیگیری:911963097675479
حسام الدین طهماسبی کد ملی:2080266292
کدپیگیری:501916503561039
محمد رضا رمضانی کالار کد ملی:270137531
کدپیگیری:281940651042079
سروش امینیان کد ملی:4570043186
کدپیگیری:151928798372879
اسامی پذیرفته شدگان مازاد ظرفیت رشته مهندس سوم:
یاسرفرد رحیمی کد ملی: 5690026484
کدپیگیری:241949482470359
حامد نصیری جابری کد ملی:5480043250
کدپیگیری:921966176972759
میلاد صادقی کد ملی:4400141144
کدپیگیری:411948532608999
صالح حق بین کد ملی:2460201362
کدپیگیری:611951599844679
محمد معین چوگان کد ملی:3240773181
کدپیگیری:291958683883359
مجید ملک شاهیانی کد ملی:4060774278
کدپیگیری:111921474752239
دانیال شریفی تشنیزی کد ملی:6330009406
کدپیگیری:291929043085079
صابر شاهی قره آغاجی کد ملی:2753792879
کدپیگیری:581921158477599
مسعود بیات زاده کد ملی:0534963439
کدپیگیری:721955435479239
امیر مهدی حاجی ولیان قزوینی کد ملی:4322326161
کدپیگیری:751948512884759
افراد زیر در تاریخ 11 تیر 97 لغایت 12 تیر 97 میبایست در محل آموزشگاه به منظور ثبت نام حضور یابند

اسامی قبول شدگان بورسیه آموزشی رشته کاربر موتور:
فرشاد محمدی کد ملی:322004553
کدپیگیری:431931819840879
عبدالغفاربلی کد ملی:2239822945
کدپیگیری:871978287337359
روح الله کامران فرد کد ملی:2511352737
کدپیگیری:511939838209159
یحیی شعبانپورپیجا کد ملی:2061556175
کدپیگیری:751925136363399
سامان سهرابی رضوان کد ملی:4000109820
کدپیگیری:261924036377319
احمد پاپی کد ملی:5929955050
کدپیگیری:421969994999839
علی نوری کد ملی:2980404780
کدپیگیری:891970224148439
هادی عبداللهی کد ملی:6040044608
کدپیگیری:241960494777279
محمد حسین راوش کد ملی:2460345607
کدپیگیری:501951496266159
مجید ملاح: کد ملی:2730020543
کدپیگیری:181979699321279
محسن قنبرپور سعادت لو کد ملی:386135551
کدپیگیری:901954696302199
مهدی عزیزی کد ملی:3240226715
حسین بیات کد ملی:2020066092
کدپیگیری:471921650939039
نادر ایلون کشکولی کد ملی:2360295799
کدپیگیری:691917547482639
مسعود احضری کد ملی:4120576523
کدپیگیری:451944032702679
کامبیز گشتاسبی کد ملی:2360379798
کدپیگیری:811932783669559
سجاد اربابی گیمان کد ملی:3580452746
کدپیگیری:361932283901079
فرهاد ضرب پور کد ملی:1360752935
کدپیگیری:271945548379599
آنه قلی قاضیانی کد ملی:2239946581
کدپیگیری:
علیرضا داور پناه کد ملی:2281260267
کدپیگیری:981943934930279


افراد زیر در تاریخ13 تیر 97 لغایت 14 تیر 97 میبایست در محل آموزشگاه به منظور ثبت نام حضور یابند

اسامی پذیرفته شدگان کاربری موتور مازاد ظرفیت بورسیه
ذبیح الله صادق پور کد ملی:2491591200
کدپیگیری:321920953057399
محمد نصیری کد ملی:2452178667
کدپیگیری:201945271186999
مظفر زمانی فرا دنبه کد ملی:4650752779
کدپیگیری:50447642045759
یونس ایسگلدی کد ملی:2110231238
کدپیگیری:191929202069799
احسان پرویزی کد ملی:2411559667
کدپیگیری:751931672690639
محمد سعید سعیدی پور کد ملی:0012831719
کدپیگیری:451968345712279
محسن صالحی کد ملی:0010119205
کدپیگیری:531921716945599
سعید ذاکری کد ملی:3410080635
کدپیگیری:451957778638959
افراد زیر در تاریخ 13تیر 97 لغایت 14تیر 97 میبایست در محل آموزشگاه به منظور ثبت نام حضور یابند

اسامی پذیرفته شدگان ملوانی و ملوان آشپز بورسیه آموزشی
محمد زارع کد ملی:1100287256
کدپیگیری:501945408232519
احسان شاهکرمی کد ملی:4073297392
کدپیگیری:
اسحاق کر کد ملی:2239947179
کدپیگیری:971975759658039
حسین محمدی کد ملی:1810279259
کدپیگیری:241948547153359
امین متین کد ملی:2300135325
کدپیگیری:831959722331399
آرمان رشیدی کد ملی:1200057821
کدپیگیری:411939327489359
سعید محمد پور کد ملی:4220301690
کدپیگیری:331953830338759
مرتضی صیادی کد ملی:2491636581
کدپیگیری:نقصض پرونده عکس وپرینت اعلام نتیج1353 بازدید 20بهمن 1396