اسامی پذیرفته شدگان بورسیه آموزشی افسر دوم:
ابرهیم کریمی عمله کد ملی:2440320765
کدپیگیری:731955755951519
مسعود سلطانی تیرانی کد ملی:1292101792
کدپیگیری:541911986430799
سید فرخ پژوح کد ملی:2980075965
کدپیگیری:401932296981359
ناصر انصاری کد ملی:2392232822
کدپیگیری:781957600819919
سید محمد حسینی طالعی کد ملی:2150185865
کدپیگیری:171954115298219
امین خوانساری کد ملی:1740188187
کدپیگیری:نقص پرونده فاقد پرینت سامانه اعلام نتایج
وحید قوی هیکل کد ملی:0829812288
کدپیگیری:371945775889199
کاظم کریمی کد ملی:1150124776
کدپیگیری:فاقد پرینت سامانه اعلام نتایج
رضا تقی زاده کد ملی:0012628972
کدپیگیری:نقص پرونده فاقد پرینت سامانه اعلام نتایج
کامران نوری کد ملی:2080084593
کدپیگیری:161920306487079
جعفر جعفری کد ملی:2130126448
کدپیگیری:971921482088759
آرمین صادقی پور2300746522
کدپیگیری:351958590923079

اسامی پذیرفته شدگان افسر دوم مازاد ظرفیت
ایمان مهرابی کد ملی:0653176694
کدپیگیری:841952061285879
مهرداد عباسی کد ملی:2460081918
کدپیگیری:901953887112519
ابراهیم اسماعیلی کد ملی:1582209812
کدپیگیری:501923355755919
عباس نیکبخت کد ملی:4133172922
کدپیگیری:821942945167279
مرتضی رفیع پور اربوکلایه کد ملی:2710044870
کدپیگیری:581947824808159
امیر علی دوست کد ملی:0704023520
کدپیگیری:821935119198639
علیرضا بابائی کد ملی:3839958751
کدپیگیری:351923908700399
حسین علی محمدی کد ملی:3359285573
کدپیگیری:811925638072679
سید دانیال میر ابوالفضلی ایورق کد ملی:2150235072
271973814167399کدپیگیری:
مهران رییسی کد ملی: 3031884752
کدپیگیری:101949516676879
جواد سعیدی ینکی کند کد ملی:1689978473
کدپیگیری:341971900843279اسامی پذیرفته شدگان بورسیه آموزشی مهندس سوم
سینا رضایی منش کد ملی:0011 843470
کدپیگیری:نقص پرونده فاقد عکس و پرینت سامانه
علمدار خاتمی جو کد ملی:2301296881
کدپیگیری:نقص پرونده فاقد پرینت سامانه اعلام نتایج
ابراهیم کیا کد ملی:2240007291
کدپیگیری:781964571725439
امیر حسین قراگزلو کد ملی:3875496167
کدپیگیری:211935065113919
رضاصلاح الدین کد ملی:1680000306
کدپیگیری:911963097675479
حسام الدین طهماسبی کد ملی:2080266292
کدپیگیری:501916503561039
محمد رضا رمضانی کالار کد ملی:270137531
کدپیگیری:281940651042079
سروش امینیان کد ملی:4570043186
کدپیگیری:151928798372879
اسامی پذیرفته شدگان مازاد ظرفیت رشته مهندس سوم:
یاسرفرد رحیمی کد ملی: 5690026484
کدپیگیری:241949482470359
حامد نصیری جابری کد ملی:5480043250
کدپیگیری:921966176972759
میلاد صادقی کد ملی:4400141144
کدپیگیری:411948532608999
صالح حق بین کد ملی:2460201362
کدپیگیری:611951599844679
محمد معین چوگان کد ملی:3240773181
کدپیگیری:291958683883359
مجید ملک شاهیانی کد ملی:4060774278
کدپیگیری:111921474752239
دانیال شریفی تشنیزی کد ملی:6330009406
کدپیگیری:291929043085079
صابر شاهی قره آغاجی کد ملی:2753792879
کدپیگیری:581921158477599
مسعود بیات زاده کد ملی:0534963439
کدپیگیری:721955435479239
امیر مهدی حاجی ولیان قزوینی کد ملی:4322326161
کدپیگیری:751948512884759اسامی قبول شدگان بورسیه آموزشی رشته کاربر موتور:
فرشاد محمدی کد ملی:322004553
کدپیگیری:431931819840879
عبدالغفاربلی کد ملی:2239822945
کدپیگیری:871978287337359
روح الله کامران فرد کد ملی:2511352737
کدپیگیری:511939838209159
یحیی شعبانپورپیجا کد ملی:2061556175
کدپیگیری:751925136363399
سامان سهرابی رضوان کد ملی:4000109820
کدپیگیری:261924036377319
احمد پاپی کد ملی:5929955050
کدپیگیری:421969994999839
علی نوری کد ملی:2980404780
کدپیگیری:891970224148439
هادی عبداللهی کد ملی:6040044608
کدپیگیری:241960494777279
محمد حسین راوش کد ملی:2460345607
کدپیگیری:501951496266159
مجید ملاح: کد ملی:2730020543
کدپیگیری:181979699321279
محسن قنبرپور سعادت لو کد ملی:386135551
کدپیگیری:901954696302199
مهدی عزیزی کد ملی:3240226715
حسین بیات کد ملی:2020066092
کدپیگیری:471921650939039
نادر ایلون کشکولی کد ملی:2360295799
کدپیگیری:691917547482639
مسعود احضری کد ملی:4120576523
کدپیگیری:451944032702679
کامبیز گشتاسبی کد ملی:2360379798
کدپیگیری:811932783669559
سجاد اربابی گیمان کد ملی:3580452746
کدپیگیری:361932283901079
فرهاد ضرب پور کد ملی:1360752935
کدپیگیری:271945548379599
آنه قلی قاضیانی کد ملی:2239946581
کدپیگیری:
علیرضا داور پناه کد ملی:2281260267
کدپیگیری:981943934930279

اسامی پذیرفته شدگان کاربری موتور مازاد ظرفیت بورسیه
ذبیح الله صادق پور کد ملی:2491591200
کدپیگیری:321920953057399
محمد نصیری کد ملی:2452178667
کدپیگیری:201945271186999
مظفر زمانی فرا دنبه کد ملی:4650752779
کدپیگیری:50447642045759
یونس ایسگلدی کد ملی:2110231238
کدپیگیری:191929202069799
احسان پرویزی کد ملی:2411559667
کدپیگیری:751931672690639
محمد سعید سعیدی پور کد ملی:0012831719
کدپیگیری:451968345712279
محسن صالحی کد ملی:0010119205
کدپیگیری:531921716945599
سعید ذاکری کد ملی:3410080635
کدپیگیری:451957778638959اسامی پذیرفته شدگان ملوانی و ملوان آشپز بورسیه آموزشی
محمد زارع کد ملی:1100287256
کدپیگیری:501945408232519
احسان شاهکرمی کد ملی:4073297392
کدپیگیری:
اسحاق کر کد ملی:2239947179
کدپیگیری:971975759658039
حسین محمدی کد ملی:1810279259
کدپیگیری:241948547153359
امین متین کد ملی:2300135325
کدپیگیری:831959722331399
آرمان رشیدی کد ملی:1200057821
کدپیگیری:411939327489359
سعید محمد پور کد ملی:4220301690
کدپیگیری:331953830338759
مرتضی صیادی کد ملی:2491636581
کدپیگیری:نقصض پرونده عکس وپرینت اعلام نتیج1353 بازدید 20بهمن 1396