تامین نیروی ایرانی

در پاسخ به مدرنیزه شدن ناوگان تجاری و نیز كاهش نیروی انسانی دریایی چه از لحاظ كیفی و كمی، شرکت چابهاران سرمایه گذاری بزرگی در جهت افزایش كیفی و كمی دریانوردان در بخش های تخصصی ملوانی و افسری انجام داده است. با حمایت مشتریان ،. با پایان دوره های آموزشی دانشجویان دریانوردی و كسب تجربه دریایی متناسب و سمت و نیاز استاندارد ارائه نموده و سمت و نیاز استانداردآموزشی، قابلیت ناوبری و مسئولیت پذیری را حدی بالاتر از استانداردهای بین المللی ارائه نمود و صاحبان كشتی می تواند با اطمینان خاطر بیشتری از نیروی تربیت یافته این شركت در ناوگان خود بهره برداری نمایند همچنین شعبات این شركت در بنادر خرمشهر و بندر عباس و بوشهر فعالیت خود را آغاز نموده و علاوه بر این توسعه در زمینه تعامل بین المللی با دیگر مراكز آموزش دریانوردی ارتباطات مناسبی با مراكز معتبر دریانوردی جهانی برقرار نموده است . شرکت تامین نیروی انسانی و خدمات پشتیبانی چابهاران از مجموعه شرکت های وابسته به سازمان مناطق آزاد بوده که وظیفه ی اصلی آن تامین نیروی انسانی مورد نیاز شناورهای داخلی در بخش های مختلف عرشه و موتورخانه می باشد. با توجه به داشتن کوله باری از تجربه و سابقه ی درخشان در زمینه ی تامین نیرو نقش قابل توجهی در جذب نیروهای خارجی و داخلی خواهیم داشت. در زمینه ی نیروی خارجی برنامه ریزی کاملی با توجه به انتظارات و ظرفیت های موجود انجام و با کوشش مجموعه مدیران و کارکنان امور تامین نیروی خارجی روی برنامه ی منظم در حال اجرا می باشد که ما حصل آن گسترش و تنوع سازی خدمات شرکت است. در بخش نیروی ایرانی، با برگزاری دورههای آموزشی با کمک آموزشگاههای معتبر سازمان بنادر نقش مهمی در کارآفرینی و ایجاد اشتغال برای جوانان وطن خواهیم داشت.

تماس با ما 23 بازدید 16اردیبهشت 1394