تامین نیروی ایرانی

مدارک لازم جهات بستن قرار داد با شرکت در خصوص تضمین شغل
کپی شناسنامه تمام صفخات
کپی کارت ملی و اصل آن
6قطعه عکس 3*4
پاسپورت و یا گواهی درخواست پاسپورت
کارت سلامت پزشک معتمد سازمان بنادر
داشتن کارت دریانوردی
افرادی که کارت دریانوردی ندارند به آموزشگاه معرفی می شوند و میتوانند بعد سپری کردن آموزش به محل کار اعزام شوند
پوشه و گیره

تماس با ما 23 بازدید 16اردیبهشت 1394